کانال انگلیسی حرفه ای

انگلیسی برای کار، تحصیل، زندگی

سیما فاطمی پور
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی, مشاور آموزش
پژوهشگر و مترجم
Language Coach
۱۹ سال سابقه تدریس


مدرس کانال
@BEPadmin

کانال پشتیبان
@BEPonlineSupport

ابتدای کانال
https://t.me/BEPonline/1

کانال انگلیسی حرفه ای

ورود به کانال
تبلیغ کانال