کانال انگشتان شفا بخش

این کانال مخصوص افرادی است که بهتر و با آرامش بیشتر خواهان زندگی هستن

واژه کلمه ماساژ (Massage) از از واژه یونانی massein یا masso سرچشمه گرفته که به معنای ورزدادن است که در لاتین Massa ودر فرانسهMasser می گفتند.
سبک های ماساژ : سبکهای غربی ، سبکهای شرقی ، سبک های جدید.

https://telegram.me/aramesh_110

 

 

#انگشتان #شفابخش #آرامش #زندگی #بهتر #ماساژ #نقاط #انرژی #ورزشی #درمانی #شیاتسو

ورود به کانال
تبلیغ کانال