توضیحات درباره کانال انسانیا | همخوانی کنکوری 👩‍🎓 :


به نام خداوند جان و خرد🌻🌿
شروع میکنیم برای کنکور امسال
برنامه ریزی روزانه و نکات درسی
برای انسانی ها🏆
سال تحصیلی 1401_1402

تاسیس کانال
1401/12/1


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.