توضیحات درباره کانال انجمن کشاورزان و باغداران :


🔷️🔶تبادل اطلاعات درحوزه گیاه پزشکی،مهندسی کشاورزی و علوم باغبانی باحضور اساتید و کارشناسان مجرب ومتخصص کشور
tg://resolve?domain=joinchat/CWE9IU6CHEX3N-6w33nIHQ

@DrMohsenMiremadi

Ghiasvand

@gh2842-Ghoddousi

@Ramzan_salehi

@fouadmahmoudiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.