کانال انتشارات چکامه مهر

چاپ کتاب، دیجیتال و افست
اخذ شابک و فیپا ، تبدیل پایان نامه به کتاب
تایپ، صفحه آرایی و طراحی جلد
مدیر مسئول داود منصوری ۰۹۱۲۴۲۰۱۲۴۵
مشاوره و سفارش واتساپ ۰۹۲۱۲۶۸۵۲۹۲
پیج اینستاگرام https://instagram.com/nashrchakamemehr utm_medium=copy_link

ورود به کانال
تبلیغ کانال