توضیحات درباره کانال اموزش لباس کوردی ‌‌.مردانه و زنان :


لینک کانال

تماس با مدیر ۰۹۱۸۵۵۴۴۸۴۶در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.