توضیحات درباره کانال امور اداری و تشکیلات(کارگزینی) :


اخبار و دانستنی ها اداری آموزش و پرورش
تماس با مدیر @akasereh

کانال امور اداری و تشکیلات(کارگزینی)در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.