توضیحات درباره کانال اطلاع رسانی مالیاتی :


آخرین اخبار و بخشنامه های #مالیاتی
#tax
#مالیات
@taxinformationادمین اطلاع رسانی
@alamdar1072

کانال اطلاع رسانی مالیاتیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.