توضیحات درباره کانال اسپات_سیگنال :


گروه تحلیل تخصصی اسپات سیگنال
⛔️در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.