توضیحات درباره کانال استند آپ کمدین.فرشاد عاشور :


tg://resolve?domain=komediannfarshad

راه تبادل اطلاعات طنز و سوژه با فرشاد عاشور:
@standupcomedee

کانال استند آپ کمدین.فرشاد عاشوردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.