توضیحات درباره کانال استریو قرن ۲۱ جوانرود :


کانال “استریو قرن ۲۱ ” در تلـگرام💖

پخـــش بــهترین🎶 آهنگہــا و🎬ڪلیپهاآهنگ درخواستی نداریم

Admin: @tanha_javanroodتبادل نداریم


.

.

.

.

.

.

.

.


تاسیس: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

کانال استریو قرن ۲۱ جوانروددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.