کانال از نفت چه خبر؟

کانال از نفت چه خبر؟

این کانالی است برای تبادل خبر و اطلاعات تخصصی در حوزه نفت وگاز. نکته مهم اینکه این کانال فقط توزیع کننده محتوا نیست. تولید کننده نیز هست.مطالب تولیدی خود را میتوانید به ادمین منتقل کنید/ ارتباط با ادمین نیز از این طریق هم ممکن است @afsharnik

کانال از نفت چه خبر