توضیحات درباره کانال (ارسال رایگان😍 )Banovanshik :


این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است .
شناسه کانال: banoooshik
صاحب کانال: راضیه نجفی
کد شامد: 1-1-74427-61-4-1
زیر نظر وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامی 😍
ایدی ادمین
@nazpooshham
کانال رضایت مشتری😍😍😍
@banoooshik3در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.