توضیحات درباره کانال ارزانسرای امیر :


شروع قیمتها از 5/000
برای خرید با آیدی زیر در ارتباط باشید

↓↓↓

↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

@Jahizie1122

🌺در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.