توضیحات درباره کانال اردبیل نیوز :


◀️اردبیل نیوز،مرجع اخبار استان اردبیل


هدف اردبیل نیوز گسترش اطلاع رسانی موثق است.
@ardabilinewsدریافت سوژه خبری
@ardebillnews
@Ahad_behkesh

تبلیغ
@Alpr_Ar

همراه با نشریه: #وقایع_اردبیل
www.ardabilinews.ir

http://Sapp.ir/ardabilnews

کانال اردبیل نیوزدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.