توضیحات درباره کانال ادبیات کنکورمیرعمادی :


آموزش راهبردی _ یاد دهی ادبیات کنکور
ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس با تدریس
استاد میرعمادی

ارتباط با ادمین
@miremadii

آدرس کانال:

tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAD60hhpUfqnrODHKqQدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.