کانال اخبار و تست مالیات با آرتا

اخبار و تست مالیات با آرتا

تیم مجرب مشاوران رسمی مالیاتی

«عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی»

آمادگی جهت همکاری در حوزه های :

۱- مشاوره مالیاتی
۲- قبول و انجام پرونده های مالیاتی
۳- تنظیم لایحه مالیاتی

ادمین جهت برقراری ارتباط : 09159106580

ورود به کانال
تبلیغ کانال