توضیحات درباره کانال اخبار هنرمندان ,سینما و فیلم | HONARMANDAN :


به روز ترین کانال خبری تصویری هنرمندان و سینما

@HONARMANDAN

تماس :

👌 اگه این کانال رو ترک کنید ضرر کردید چون از کلی خبر تاپ جا میمونیدتبلیغات نداریم!


لفت ندید چون شبیه‌ش نیست دیگه😎
.

کانال اخبار هنرمندان ,سینما و فیلم | HONARMANDANدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.