توضیحات درباره کانال اخبار نور ، محمودآباد ، چمستان :


اخبار و رویدادهای نور،محمودآباد،چمستان/ایران/جهان

✔️با ما هر لحظه با خبر باشید

هرگونه پیام،عکس،انتقاد و پیشنهاد خود را به ایدی زیر بفرستید👇👇

@admn_mah_a_ma7xدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.