توضیحات درباره کانال اخبار سهام عدالت :


این کانال، اخبار و توصیه های پیشنهادی طرح سهام عدالت را از منابع گوناگون گردآوری کرده و به اطلاع مخاطبین خود می رساند.
این کانال مستقل بوده و هیچ وابستگی به نهادهای دولتی مربوطه ندارد.

کانال اخبار سهام عدالتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.