توضیحات درباره کانال اخبار دانشگاهی :


🔺️اخبار مربوط به دانشجویان کشور را در کانال اخبار دانشگاهی بخوانید

🔹پوشش #اخبار معتبر تمامی دانشگاه های کشور


🗞 #اخبار_دانشگاهی

🔺️ تبلیغات 👇

@khabareDaneshgahiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.