کانال احسان ونیکوکاری

گاهی خداوند می خواهد👈با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست❤ به یاری شما خیرین نیازمندیم تا دست به دست هم بدهیم وفقر را ریشه کن کنیم

کانال احسان ونیکوکاری

ورود به کانال
تبلیغ کانال