توضیحات درباره کانال آیو اسپرت :


آیواسپرت، شبکه اختصاصی ورزش تلویزیون اینترنتی آیو:
پخش زنده فوتبال، اسنوکر، بوکس، گرند اسلم های تنیس، NBAو… با گزارش فارسی جذاب!

دیدن آیواسپرت رایگانه و ترافیک مصرفی نیم‌بها
محاسبه میشه

کانال آیو اسپرتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.