کانال آگاهی سلامت

این کانال متعلق به فناوری ژنتیک هوشمند می باشد.

ارایه دهنده اطلاعات ،محتوی و محصولات نوین در حوزه ژنتیک پزشکی.

https://telegram.me/healthawareness

 

#فناوری #ژنتیک #سلامت #آگاهی #هوشمند #اطلاعات #محصولات #پزشکی #نوین

 

ورود به کانال
تبلیغ کانال