کانال آکادمی دکتر قربانی

کانال آکادمی دکتر قربانی

📝راه درست رسیدن به توسعه پایدار عبور از مسیر آموزش صحیح همگانی است.
♨دکتر قربانی
۱۵ سال سابقه درخشان آموزشی با برندهای معتبر
✔ موسسه تیزلاین
www.tizline.ir
@tizlineadmin
☎️۰۲۱۴۴۱۳۶۹۷۵

کانال آکادمی دکتر قربانی