توضیحات درباره کانال آکادمی تریدر من :


پیش بینی بدون خطا،وجودندارد
مسئولیت تصمیم خرید یافروش باخود افراد است
هماهنگی مشاوره
09133135250
adibmh.ir
@MhosinAdib
اینستاگرام
instagram.com/adibmh.ir
ثبت نام سمینار
Elac.ir
آکادمی ریسک بازار
riskac.ir
@riskacir
02188201307
ارتباط با ما
@mediaschoolدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.