توضیحات درباره کانال آواے مــن :


°| ﷽ |°

༺ رمان تمناے عشق ༻

༺ آنلاین ༻

♡نویسنـבه☆ عاطـ؋ـه♡در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.