توضیحات درباره کانال آهنگ های آذری :


تمام آهنگ هایی که توی کلاس ها باهاشون میرقصیم
گروه هنری نمایشی داتیس 💃👇
لینک گروه:
@datis_dance
مشاوره وارتباط با ادمین:
@datis_danc
کانال های آهنگ ها:
@datis_ironi
@datis_azari
@datis_arabi
@datis_hendi
@datis_aros
@datis_hiphopدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.