توضیحات درباره کانال آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان KLS :


موسسه زبان های خارجی انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه و ترکی استانبولی
پاسخگویی به سوالات :
@kls_language2012در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.