توضیحات درباره کانال آنلاین پارس تهران :


ما اخبار را در اختیار شما میگذاریم الویت با شهرزیبایی #تهران است .در صورت ضرورت اخبار سرزمین عزیزمان #ایران
مشکلات محله باادمین کانال👇

@Haniyyesadaaaat

لینک گروه آنلاین پارس


tg://resolve?domain=joinchat/E2QHZlP1lkRm_qmT3TGocQ

اینستا گرام
@onlinparstehran1

کانال آنلاین پارس تهراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.