توضیحات درباره کانال آنتراکت :


به نام چاشنی بخش زبانها و حلاوت سنج معنی در بیانها … سلام 🌹

به کانال ” آنتراکت ” خوش آمدید 😊

جهت ارسال خاطرات، عکسها و مطالب طنز خود می توانید به ID زیر پیام ارسال نمایید:
@Antrakt_Admin

کانال آنتراکتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.