توضیحات درباره کانال آنالیست :


من کوهیارم 😄

عاشق عدد و رقم. یه دیونه اکسل و ریاضی که دوست داره همه چیو آنالیز کنه.

ارتباط با من : @dolenj


منابع پست ها :

science
the word fact book
us cens bureau
uk statistics
us government
uk coverrnment
national bureau of e.r
science mag


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.