توضیحات درباره کانال آمیتیس بورس :


➕شکست بخشی از زندگی است
اگر شکست نخورید، نمی‌آموزید
و اگر نیاموزید، هرگز تغییر نخواهید کرد…
🌺

@amitisbursدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.