توضیحات درباره کانال آموزش کامپیوتر :


لیست آموزشهای کانال مهندسی کامپیوتر مدیر کانال : @magalecomputerتعرفه تبلیغات : @tablighatfanavari

کانال آموزش کامپیوتردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.