توضیحات درباره کانال آموزش و دوخت سرویس اشپزخانه ماریا :


به نام خداوند دل های پاک
که نامش بود در دلت تابناک

سفارش سرویس اشپزخانه با چند سال تجربه کاری
برای سفارش به آیدی زیر مراجعه کنید
*
*
@marya_66در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.