توضیحات درباره کانال آموزش مجازیِ دَف :


هستی غلامی مدرس دَف
آموزش غیر حضوری سازِ دَف ،تنبک و دایره از مبتدی تا حرفه ای
@HASTI_QL⬅️ایدی مدرس
تبلیغات پذیرفته میشوددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.