توضیحات درباره کانال آموزش سرویس آشپزخانه ( دوخت خوبان ) :


آموزش رایگان دوخت انواع سرویس آشپزخانه و …
ایدی من در تلگرام
@faraahatiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.