کانال آموزش زبان روسی (روسیکا)

🔴🔴🔴آموزش زبان روسی از مبتدی تا پیشرفته
🔶مشاوره و ثبت نام کلاس های خصوصی و گروهی:
@David2155
🔷مشاوره و ثبت نام پادفک :
@David2155

ورود به کانال
تبلیغ کانال