توضیحات درباره کانال آموزش زبان انگلیسی روزانه :


www.English-Day.ir
** ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد **
کد شامد:
1-1-690945-61-3-2

– آموزش به همراه تصاویر
– آموزش به شیوه کدینگ و طنز
– نکات گرامر
– نکات ترجمه
– فایلهای ناب آموزشی

ادمین : @elmooz

کانال آموزش زبان انگلیسی روزانهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.