توضیحات درباره کانال آموزش زبان آلمانى :


در این اینجا هر روز یک درس از سطح A1 تا سطح B2. به همراه تمرین و تست گذاشته خواهد شد.


‏tg://resolve?domain=goethe_A1 گروه تلگرامى.

‏ A1 ‏@goetheirani

‏‌‎ A2, B1 , B2 , C1. @goetheirani2

‏‌‎ درباره موسسه گوته‏@goetheirani3


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.