توضیحات درباره کانال آموزش آلمانی Menschen :


⏪ معرفی قوانین بین المللی و اطلاعات و مراحل انواع مهاجرتهای قانونی تحصیلی، کاری، ثبت شرکت و اخذ اقامت دایم کشور آلمان⏪ شرکت تجارت ایمن بهنام با مجوزtg://resolve?domain=joinchat/AAAAADucfGw0e4hILhtCawآیدی جناب آقای بهنام صفری _ مشاوره🆔 @BerlinZahnarzt

کانال آموزش آلمانی Menschenدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.