کانال آموزشی BIM & REVIT LEARNING 2

آموزش مقدماتی و پیشرفته رویت و مبحث BIM

مطالب روز و کاربردی در مورد طراحی پایدار انجام پروژه های دانشجویی و ساختمانی توسط گروه SEFMO

https://telegram.me/bimrevitlearning2

 

#آموزش #پروژه #دانشجو #مقدماتی #پیشرفته #رویت #معماری #عمران #REVIT #BIM

 

ورود به کانال