توضیحات درباره کانال آل سات مراغه و جنوب استان :


رضا حسین پاشائی👇
@aal_saat : تبلیغات و انتقادات ، مدیریت☎@aalsaat_admin 👈 ادمین درج آگهی


✌راهنمای نحوه درج آگهی:

@aalsaat_guide 👈


اینستاگرام👈https://instagram.com/_u/aal_saat

مراغه بناب ملکان عجبشیر هشترود

کانال آل سات مراغه و جنوب استاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.