کانال آقای پژوهش

جامع ترین کانال پژوهشی

هرآنچه که یک پزوهشگر نیاز دارد.

شنبه :روش تحقیق  یک شنبه : پایان نامه  دوشنبه : مقاله نویسی  سه شنبه : اقدام پژوهشی  چهارشنبه : پژوهشگری،معیارهاو ابزارها  پنج شنبه : تازه های پژوهش  جمعه : کنفرانس ، سمینار،…….

https://telegram.me/mrresearch

 

#جامع #پژوهش #پژوهشگر #تحقیق #مقاله #معیار #ابزار #تازه #کنفرانس #سمینار

ورود به کانال
تبلیغ کانال