توضیحات درباره کانال آشپزی :


📣 ویدیو های آموزش تخصصی آشپزی در دو سطح سر آشپز متوسط و سر آشپز حرفه ای در حال آماده سازی می باشد و بزودی در کانال قرار میگیرد.ارتباط با ادمین 🆔 @BehroozRhh

کانال آشپزیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.