توضیحات درباره کانال آشپزی ایرانی :


@irani87


این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است

کد شامد: 1-1-298586-61-4-1

تاریخ افتتاح کانال ۱۳۹۵/۱/۲۰

کانال آشپزی ایرانیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.