توضیحات درباره کانال آشپزخانه کوچک من :


توی این کانال قراره غذا ها و دسر هایی رو که درست می کنم بزارم. امیدوارم خوشتون بیاد.

کانال آشپزخانه کوچک مندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.