توضیحات درباره کانال آشپزخانه‌ی من و تو :


لطفا با فروارد پست ها به گروهها و دوستان تون از کانال خودتون حمایت کنید 💚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#کانال_با_نگاه_شما_زنده_است


💎🎀ایــده هایــی خاص برای آشپزی شــما🎀💎

کانال آشپزخانه‌ی من و تودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.