توضیحات درباره کانال آسمان شب (نجوم) :


اخربن خبرهای نجوم و فیزیک کوانتوم در هرروز… کانالی برای علاقه مندان به علم نجوم و اخترشناسی، سیاهچاله ها، ابرنواخترها، سحابی ها، دنباله دارها، فرازمینی ها، کهکشان ها و کیهان

https://telegram.me/asemaneshabnojom

 

 

#فیزیک #کوانتوم #نجوم #اخترشناسی #سیاهچاله #ابرنواختر #سحابی #دنباله_دار #فرازمینی #کیهان #کهکشان #سیارات #ستارگاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.