توضیحات درباره کانال آســــمون شــــهر :


آســــمون شــــهر ❥︎☽︎

❣ ݕݩآݥ ڂـــآݪڨ ڂــــݪڨ ۅ هـــݩږ ❣

ادمین جهت تبلیغات، سفارشات و پاسخگویی :
@Amir_HoseinS

گروه گپ ما 👇
@Asemonshahr_Groupدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.